logo-CA web


banner top    facebook

O Noso Proxecto

O noso proxecto educativo está baseado en:

  • Un trato personalizado adaptado ó ritmo evolutivo e as capacidades intelectuais de cada alumno/a.Manos
  • Dominar as principales técnicas, estratexias e procedementos do traballo individual e de grupo.
  • Fomentar o bilingüismo dende as primeiras etapas educativas a través da inserción do inglés
  • Fomentar a actividade e a iniciativa dos alumnos/as.
  • Potenciar a adquisición de coñecementos combinando a investigación, a práctica e o estudo
  • Relacionar e argumentar para que a aprendizaxe sexa significativa.
  • Potenciar as habilidades artísticas.
  • Desenrolar as habilidades sociais e comunicativas
  • Atender á diversidade explotando as habilidades individuais e innatas de cada neno/a.
  • Tratar de inculcar o cooperativismo, a solidariedade e os valores colectivos dende os primeiros anos de escolarización.

ico vid

lateral comedor

lateral fotos

lateral servizos

Lateral etapas

Best UK Bookis w.betroll.co.uk Will Hill
How to get bonus http://f.betroll.co.uk/ Betfair