Colexio Concepción Arenal
Menú

Aprendizaxe Cooperativa

Metodoloxía baseada no traballo en equipo.

Ten como obxectivo a construción de coñecemento e a adquisición de competencias e habilidades sociais.