Colexio Concepción Arenal
Menú

ACNEAE

Somos escola inclusiva. A diversidade é un recurso, non un problema.

Educamos na diferenza, e así coñecémola e recoñecémola. Nunca a negamos.

Desenvolvemos unha acción de maneira transversal con servizos e recursos humanos e técnicos ( musicoterapia, psicomotricidade…) coa fin de asegurar unha aprendizaxe de calidade.

Propomos un sistema para que o alumnado participe e progrese no currículum en igualdade de condicións e oportunidades.