Colexio Concepción Arenal
Menú

Metodoloxía


Apostamos polas metodoloxías activas, sendo o alumnado protagonista da súa aprendizaxe.

Aprendizaxe Cooperativa, ABP ( Aprendizaxe Basado en Proxectos), APS ( Aprendizaxe Por Servizo), Flipped Classroom

Atendemos ós distintos ritmos e estilos de aprendizaxe.

Valoramos as capacidades persoais.

Invitamos a investigar, probar e crear…para aprender.

Apostamos por un desenvolvemento integral do alumnado, equilibrando resultados académicos e inculcación de valores