Colexio Concepción Arenal
Menú

Plurilingüismo

Facilitamos un ensino plurilíngüe, como aposta por un ensino de calidade e mellora contínua.

Comprometémonos co ensino do inglés desde os 3 anos.

Pretendemos que o proceso ensino-aprendizaxe, co uso de diversas línguas, contribúa á formación integral do alumnado.

Favorecemos a apertura cultural, fundamentalemente o desenvoilvemento dunha conciencia de pertenza á cidadanía europea.