Colexio Concepción Arenal
Menú

Contacta connosco

Colexio Concepción Arenal

Rúa Bedoya, 22 – 32004, Ourense

cpr.concepcion.arenal.ourense@edu.xunta.gal

  988 220 200

Formulario de Contacto

    Lin e acepto o Aviso Legal e a Política de Privacidade.

    Declaro, baixo a miña propia responsabilidade, ser maior de 18 anos e respondo de maneira exclusiva da veracidade da miña declaración.

    Acepto recibir a información que a entidade considere oportuno enviarme por correo electrónico ou medio de comunicación electrónica equivalente. (É posible darse de baixa en calquera momento).