logo-CA web


banner top    facebook

 • Trato personalizado adaptado
  a cada alumn@
 • Fomentamos o bilingüismo
  dende os comezos
 • Desenvolvemos as habilidades
  sociais e comunicativas
 • 1
 • 2
 • 3

· E.S.O.

 

    

 

 ESO 

 

 

1º A  TITORA: Marta Ferrón 
FRANCÉS  Margot Parada
MATEMÁTICAS Susana González
XEOGRAFÍA E HISTORIA Alfonso Míguez
LÍNGUA E LITERATURA GALEGA Nuria Nerga
LÍNGUA E LITERATURA CASTELÁ Nuria Nerga
ED.PLÁSTICA E VISUAL Nuria Garrido
INGLÉS  José Ramón Díaz
MÚSICA  Samuel Saco
ED.FÍSICA  César Gómez
VALORES SOCIAIS E CÍVICOS Alfonso Míguez
BIOLOXÍA  Marta Ferrón 

 

 
1º B TITORA: Nuria Nerga
FRANCÉS  Margot Parada
MATEMÁTICAS Susana González
XEOGRAFÍA E HISTORIA Alfonso Míguez
LÍNGUA E LITERATURA GALEGA Nuria Nerga
LÍNGUA E LITERATURA CASTELÁ Nuria Nerga
ED.PLÁSTICA E VISUAL Nuria Garrido
INGLÉS  José Ramón Díaz
MÚSICA  Samuel Saco
ED.FÍSICA  César Gómez
VALORES SOCIAIS E CÍVICOS Alfonso Míguez
BIOLOXÍA  Marta Ferrón 

 

 
2º A  TITORA: Manuel Uruburu
FRANCÉS  Margot Parada
MATEMÁTICAS Mayte Rodríguez
XEOGRAFÍA E HISTORIA Carmen Barbosa
LÍNGUA E LITERATURA GALEGA Mª Fe Mosquera
LÍNGUA E LITERATURA CASTELÁ Nuria Nerga
TECNOLOXÍA e PR. Nuria Garrido
INGLÉS  Manuel Uruburu
MÚSICA  Samuel Saco
ED.FÍSICA  César Gómez
VALORES SOCIAIS E CÍVICOS Alfonso Míguez
FÍSICA E QUÍMICA  Herminda Gómez

 

 
2ºB TITOR: Herminda Gómez
FRANCÉS  MªFe Mosquera
MATEMÁTICAS Mayte Rodríguez
XEOGRAFÍA E HISTORIA Carmen Barbosa
LÍNGUA E LITERATURA GALEGA Mª Fe Mosquera
LÍNGUA E LITERATURA CASTELÁ Nuria Nerga
TECNOLOXÍA e PR Xesús González
INGLÉS  José Ramón Díaz
MÚSICA  Samuel Saco
ED.FÍSICA  César Gómez
VALORES SOCIAIS E CÍVICOS Alfonso Míguez
FÍSICA E QUÍMICA  Herminda Gómez

 

 
3º A TITOR: Mayte Rodríguez
FRANCÉS  Mª Fe Mosquera
MATEMÁTICAS Mayte Rodríguez
XEOGRAFÍA E HISTORIA Carmen Barbosa
LÍNGUA E LITERATURA GALEGA MªFe Mosquera
LÍNGUA E LITERATURA CASTELÁ Manuel Uruburu
ED.PLÁSTICA E VISUAL Nuria Garrido
INGLÉS  Manuel Uruburu
MÚSICA  Samuel Saco
ED.FÍSICA  César Gómez
VALORES SOCIAIS E CÍVICOS Alfonso Míguez
FÍSICA E QUÍMICA  Herminda Gómez
TECNOLOXÍA  Herminda Gómez
BIOLOXÍA Marta Ferrón

 

 
3º B TITORa: MªFe Mosquera
FRANCÉS  Mª Fe Mosquera
MATEMÁTICAS Mayte Rodríguez
XEOGRAFÍA E HISTORIA Carmen Barbosa
LÍNGUA E LITERATURA GALEGA Mª Fe Mosquera
LÍNGUA E LITERATURA CASTELÁ Manuel Uruburu
ED.PLÁSTICA E VISUAL Nuria Garrido
INGLÉS  Manuel Uruburu
MÚSICA  Samuel Saco
ED.FÍSICA  César Gómez
VALORES SOCIAIS E CÍVICOS Carmen Barbosa
BIOLOXÍA  Marta Ferrón
FÍSICA E QUÍMICA  Herminda Gómez
TECNOLOXÍA  Herminda Gómez

 

 
4º A TITOR: Carmen Barbosa
MATEMÁTICAS Herminda Gómez
XEOGRAFÍA E HISTORIA Carmen Barbosa
LÍNGUA E LITERATURA GALEGA Mª Fe Mosquera
LÍNGUA E LITERATURA CASTELÁ Manuel Uruburu
ED.PLÁSTICA E VISUAL Nuria Garrido
INGLÉS  Manuel Uruburu
MÚSICA  Samuel Saco
ED.FÍSICA  César Gómez
IAEE e C.C  Carmen Barbosa e Margot Parada
BIOLOXÍA  Herminda Gómez
FÍSICA E QUÍMICA  Herminda Gómez
CAAP Marta Ferrón

 

 

 

ico vid

lateral comedor

lateral fotos

lateral servizos

Lateral etapas

Best UK Bookis w.betroll.co.uk Will Hill
How to get bonus http://f.betroll.co.uk/ Betfair