logo-CA web


banner top    facebook

 • Trato personalizado adaptado
  a cada alumn@
 • Fomentamos o bilingüismo
  dende os comezos
 • Desenvolvemos as habilidades
  sociais e comunicativas
 • 1
 • 2
 • 3

FONDO SOLIDARIO DE LIBROS E MATERIAL ESCOLAR 2021/22

 

 

 

CONVOCATORIA DO FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO E AXUDAS PARA ADQUIRIR LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR DESTINADAS AO ALUMNADO MATRICULADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA, ESO E EDUCACIÓN ESPECIAL PARA O CURSO ESCOLAR 2021/22

 

 

 

Orde do 6 de maio de 2021 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos, para o curso escolar 2021/22 (código de procedemento ED330B)

 

 

 

PRAZOS: O prazo para presentar solicitudes iniciarase o día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia e rematará o día 22 de xuño de 2021 (este incluído).

 

 

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: Preferible por vía electrónica en https://www.edu.xunta.es/fondolibros/ ou https://sede.xunta.gal/ ou presencialmente na secretaría do centro. As persoas solicitantes presentarán a solicitude preferiblemente por vía electrónica ou, excepcionalmente, de forma presencial, xunto coa copia do Libro de Familia e a documentación que corresponda, se é o caso, na secretaría do centro onde vaian cursar estudos durante o ano académico 2021/22. O alumnado pendente de admisión presentará a solicitude no centro no que está actualmente matriculado. De cambiar de centro a súa solicitude enviarase a este.

 

 

 

FONDOLIBROS

https://www.edu.xunta.es/fondolibros/

SEDE ELECTRÓNICA

https://sede.xunta.gal/

 

ORDE DO 6 DE MAIO

https://e.edim.co/63524127/llOfx95ZRRR2uKjB.pdf?response-content-disposition=filename%3D%22Orde_6_de_maio_de_2021.pdf%22%3B%20filename%2A%3DUTF-8%27%27Orde%25206%2520de%2520maio%2520de%25202021.pdf&Expires=1621962949&Signature=iD-BZPPWusoGeGeh2pa5Ye~egs1i0th9NbE~1gH0Rf20YfKztPcVkvHzs9jkIAr2vlVfUGnBUfxrWjYm16-BzmTjGyxqJPbkHeNYHZkydSWQsxmh6fWeUAjBt1SVSH5ME3sBqOkrp-vP4GbuKOW4aMRCIO5LPKdpiXKSrK~DkRxvqtix1R-aNofoj-EQ1hWgbOpIswZ4aMuPMTxqCzfYDu5MdcXF~PR2GQx9lBQCnSDlHcLc-MgK7SNISGr1OCprEY1ObFUnQ0iZsvRyZI3687SOBGr6msvl0bq-Z3abc~03lJ8qTuIT2Wfcu8neegg3ZeUM1zVgDaSxYVPR2LdwoQ__&Key-Pair-Id=APKAJMSU6JYPN6FG5PBQ

 

EXTRACTO DA ORDE 

https://api.edmodo.com/files/1700387058/download?f=dysdy5po4h2tewt1ghcz0rnap

 

PROCEDEMENTO ED330B

https://e.edim.co/63524127/3zAoWKI9YoU4qewT.pdf?response-content-disposition=filename%3D%22Procedemento_ED330B.pdf%22%3B%20filename%2A%3DUTF-8%27%27Procedemento%2520ED330B.pdf&Expires=1621963330&Signature=wlO0XWaFqJPsi7S4oEFlnItHO85QVdWuAC3CLgdhV2wbhFl2WW-Vig3Nmtyh37FTb2mFTx7R-3zB2JrHRmDCfEeMEEm4DehETXebmxkQESGrieqUjUhZbXmQNbIR6HMa6jwRKeJDQi4kmXTLE1aVojDDScAdQcc696wQneBzR7vvSpf~NU-aozKOZIsTXr80vBDBbEjT5n1GzS3wUHFzIBZlOlq69v-cmeqXmv0gaeMbtuIhtYlwbcuigyMjJtn6TNzWf3~qWyB3qmiz0o4t3tS1h71bJOt764NUzHpw-kASPRhaL9Uzb5XY2q~Zm-Y1NWv5NTQ9HyB8PJE9gzQjHQ__&Key-Pair-Id=APKAJMSU6JYPN6FG5PBQ

 

 

 

ico vid

lateral comedor

lateral fotos

lateral servizos

Lateral etapas

Best UK Bookis w.betroll.co.uk Will Hill
How to get bonus http://f.betroll.co.uk/ Betfair